Kontakt

Prevádzka:

ENTITA live s.r.o.
Masarykova 27
080 01 Prešov

e-mail: cestovanie@entita.as
mobil: +421 948 062 314
Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje:

ENTITA live s.r.o.
Radničné námestie 29
085 01 Bardejov

IČO: 36488062
DIČ: 2020029330
IČ DPH: SK2020029330

bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK51 0900 0000 0004 5300 0337